CHÙA NGUYÊN NGỘ

Chào mừng Quý Phật tử đến với Ban Bảo trợ 
www.chuanguyenngo.com

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Chung tay cứu độ thế gian
Vạn sự an bình phúc để ngàn sau 
Hãy mang hạnh phúc cho nhau
Còn hơn cay đắng khổ đau cuộc đời
Người ơi hãy giữ lấy lời
Nhân nào quả ấy khắc lời thiên thuVĂN TẾ THÂN PHỤ


Hởi Ôi!
Một thoáng sương tan,
Ngàn thu bóng khuất.
Cỏi Ta Bà nhẹ bước rời xa,
Duyên trần thế đến hồi đoạn dứt

Nhớ linh xưa:
Tướng mạo đoan trang
Tánh tình chân thật
Gia đạo chu toàn
Việc đời hoàn tất.
Tuy là phận mỏng hồng trần,
Vẫn giữ gương trong đạo đức.
Chuyên cần rất mực, mười hai năm đèn sách tinh anh
Tác nghiệp dày công, tám hai tuổi phước duyên chất ngất.
Trong chiến tranh tàn sát, muôn vàn hiểm ác,
Áo quân y trong sạch thiên lương.
Trong thế cuộc nhiểu nhương, vạn nẽo thê lương,
Tâm phật tử thuần thành chơn chất.
Quân y viện Duy Tân công tác, đem tâm sức thật,
Cứu thương binh phước bạc sa chân
Xã Phú Túc, Định Quán an cư, mở phòng mạch tư,
Trị miễn phí dân nghèo ra sức
Đem thân huyễn vào thời mạt vận
thung dung kiến tạo căn lành
Trải lòng từ cho trẻ xuất gia
Hoan hỷ ươm trồng cội phúc
Về gia đạo đã thỏa lòng mong,
Đối tổ tông chưa tròn nguyện ước.
Kiên trì ra sức, hơn hai mươi phần mộ quy   về,
Kiến tạo Tông lăng, đúng hai mốt cuối năm hòan tất.
Dốc cạn sức tàn,
Phát sinh bịnh ngặt
Sợ trẻ lo buồn,
Riêng mình thổn thức
Ho khan đến thổ huyết tươi,
Nghiệm xét mới hay khối ác
Bịnh dữ chẳng chút băng khoăn
Việc thiện không hề thối thác
Chùa Nguyên Ngộ độ an bá tánh
Một đôi phần thiếu tiếng ngân nga,
Đại hồng chung thức tỉnh mười phương,
Hai mươi ba triệu chí tâm hỷ cúng.
Thế rồi:
Mùng Hai sức đà cạn kiệt, lòng lo hung kiết tử tôn
Mười Một phúc đã trọn đầy, hồn gởi thung dung cánh hạc
Ba giờ chiều gia đình đông đúc, nghiêm trì kinh kệ Di Đà
Hai giờ sáng thọ hạn viên đầy, trực vãng Tây phương cực lạc
Một thoáng đã lìa nhục xác, thần thái vẫn an nhiên,
Ba ngày mới liệm áo quan, sắc thân vẫn còn tươi mát.
Thôi thôi!
Thân tứ đại, mây tỏa hư không,
Hồn giác ngộ, hương xông ngào ngạt.
Thông dong dạo chốn đài sen,
Tự tại nương miền Phật quốc


THÍCH NHUẬN QUANG