CHÙA NGUYÊN NGỘ

Chào mừng Quý Phật tử đến với Ban Bảo trợ 
www.chuanguyenngo.com

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Chung tay cứu độ thế gian
Vạn sự an bình phúc để ngàn sau 
Hãy mang hạnh phúc cho nhau
Còn hơn cay đắng khổ đau cuộc đời
Người ơi hãy giữ lấy lời
Nhân nào quả ấy khắc lời thiên thuVÙNG ĐẤT THIÊNG - TT. THÍCH NHUẬN QUANG

 

Thắm thoát đã chín mùa xuân Nguyên Ngộ

Những tấm lòng phật tử hướng về đây

Bao bàn tay góp công đức sâu dầy

Dâng lên Phật niềm tin vô bờ bến

 

Tâm đảnh lễ đấng từ bi kính mến

Vùng đất thiêng đem giáo lý trao truyền

Cầu chúng sanh bá tánh sống bình yên

Theo chánh pháp trên con đường giải thoát

 

Sống hoan hỷ với nguồn tâm an lạc

Pháp cúng dường kính lễ với chư tăng

Hạnh từ bi bố thí chẳng nhọc nhằn

Là đức tính của những người con Phật

 

Cây đã mộc từ dưới sâu lòng đất

Cho trái ngon khi biết cách vun trồng

Nhân và quả như định luật sắc không

Gieo chủng tử tốt lành trong cuộc sống

 

Chùa Nguyên Ngộ đất hôm nay mở rộng

Công đức này do phật tử gieo trồng

Họ phát tâm với tất cả ước mong

Để tăng chúng cùng nhau về tu tập

 

Lòng hỷ xả hòa tình thương tràn ngập

Kết duyên lành hiện tại với tương lai

Bồ đề tâm phát nguyện với Như Lai

Sẽ mãi mãi hộ trì ngôi Tam Bảo

 

Chân nhẹ bước giữa khu vườn phước báu

Đóa sen hồng ngào ngạt cõi tâm linh

Hạnh phúc thay người biết sống một mình

Bỏ tục lụy tìm vui trong ánh đạo

 

Chùa Nguyên Ngộ mùa xuân nay khoe áo

Đất cằn khô nay cây lá xanh tươi

Trong chúng tăng hòa tiếng hát câu cười

Đón xuân mới thắm tình xuân đạo hạnh.


Tác Giả: THÍCH NHUẬN QUANG