CHÙA NGUYÊN NGỘ

Chào mừng Quý Phật tử đến với Ban Bảo trợ 
www.chuanguyenngo.com

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Chung tay cứu độ thế gian
Vạn sự an bình phúc để ngàn sau 
Hãy mang hạnh phúc cho nhau
Còn hơn cay đắng khổ đau cuộc đời
Người ơi hãy giữ lấy lời
Nhân nào quả ấy khắc lời thiên thuDiễn Văn Lễ Đặt Đá Trùng Kiến Ngôi Chùa Nguyên Ngộ Quận 12 Tp. Hcm

Diễn Văn Lễ Đặt Đá Trùng Kiến Chùa Nguyên Ngộ Quận 12 do TT Trụ Trì Thích Nhuận

Quang dâng lên chư Tôn Thiền Đức hiện diện

Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát

Cung kinh ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni

Kính thưa quý Quan Khách, Đạo hữu, Phật tử,

Quan Âm thông suốt cõi trần gian

Bồ Tát quang lâm cứu khổ nàn

Ánh mắt từ bi khuyên vững chí

Nụ cười hoan hỷ dạy bền gan

Tịnh bình rửa sạch sầu nhân thế

Tâm đạo tiêu trừ khổ oán than

Nguyên Ngộ nguyện cầu Ngài phổ độ

Đạo tràng viên mãn người lạc an !!!

Lời đầu tiên chúng con cung kính đãnh lễ cúng dường sự tuỳ thuận hứa khả của chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni lân mẫn quang lâm đến Chùa Nguyên Ngộ. Hôm nay ngày 07.04.2015 (nhằm ngày 19 tháng 2 năm Ất Mùi) là Lễ Vía Đản Sanh Bồ Tát Quan Âm để chứng minh Lễ Đặt Đá trùng kiến ngôi già lam Nguyên Ngộ theo quyết định phóng đường của chánh quyền địa phương sở tại.

Với tâm thành kính chúng con xin dâng lên lời chào mừng đến chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni đã hiện diện chứng minh và gia trì cho tâm nguyện của chúng con để việc Phật sự được thành tựu tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin tán thán sự tham dự đông đảo của quý Quan khách, Đạo hữu, Phật tử lời chào đại từ bi và đại hoan hỷ. Kính chúc chư liệt vị luôn sống trong an lạc; tâm niệm hằng tinh tấn hành trì giới, định, tuệ của người con Phật; luôn luôn ghi nhớ, thực hiện trách nhiệm hộ trì tam bảo của những cận sự nam, nữ - đó là phát tâm bồ tátdấn thân vào công việc Phật sự nhằm bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương và dân tộc; giúp thăng hoa đời sống thánh thiện và có đạo đức cho chính mình và con cháu mai sau.

Ngôi già lam Nguyên Ngộ được hình thành vào ngày 20 tháng bảy nămĐinh Sửu, đã trải qua nhiều thăng trầm trong công tác phát triển phật sự tại địa phương. Mãi đến ngày 19 tháng sáu năm Đinh Hợi, Ngôi già lam này được xây dựng trùng tu lần thứ hai. Hiện tại, do nhu cầu sinh hoạt phật sự ngày một tăng trưởng, với cơ sở vật chất hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ để tăng chúng, phật tử chúng con sinh hoạt, tu tập; ngoài ra còn cộng thêm yếu tố khách quan đó là quyết định phóng mở rộng lộ giới của chính quyền địa phương làm ảnh hưởng đáng kể đến khuôn viên chùa. Và hôm nay, với nhân duyên hội đủ chúng con quyết định trùng kiến lại ngôi già lam này lần thứ ba.

Kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý liệt vị,

Dân gian thường nói Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Từ ngàn xưa, câu nói nầy rất chí lý và trong xã hội văn minh ngày nay, cho dù với sự tiến hoá vượt bậc của khoa học kỹ thuật, ý nghĩa của câu nói vẫn vô cùng chuẩn xác. Thật vậy, nếu những người xuất gia tu học luôn luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực, nhiệt tâm chia sẻ tất cả những công việc từ thiện xã hội cũng như hộ trì tam bảo nhằm mục đích tốt đời đẹp đạo trên tinh thần đạo lý cùng nhau tiến tu từ tất cả những người cư sĩ Phật tử tại gia thì chắc chắn rằng nơi nơi sẽ có những cây bồ đề to lớn, những hình ảnh từ hoà, trong màu huỳnh y rực rỡ của chư Tôn Thiền Đức quang lâm ban pháp âm vi diệu cho chúng ta niệm niệm hằng tinh tấn tu tập, thực hành theo hạnh từ - bi - bố - thí và cúng dường ba la mật của Bồ Tát Quan Âm.

Trong niềm tôn kính vô biên đó, chúng con kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chúng con hoàn thành tốt đẹp tâm nguyện tiếp tục phụng sự chúng sanh đó là trùng kiến ngôi già lam Nguyên Ngộ. Sau khi hoàn mãn công trình trùng tu, tái xây dựng, ngôi già lam này sẽ rộng rãi hơn, khang trang hơn phục vụ cho mục đích sinh hoạt tu học cho toàn thể tăng chúng, phật tử gần xa và cũng là cái nôi để dìu dắt đứa con tinh thần của chùa đó là Ban Bảo Trợ Chùa Nguyên Ngộ lui tới sinh hoạt, học đạo, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi nầy. Chúng con xin chấp tay thành kính nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm từ bi thương xót gia hộ cho tâm nguyện của chúng con được chóng thành tựu viên mãn.

Quan Âm Bồ Tát Viên Thông

Từ tâm cứu khổ mênh mông biển trần

Nhành dương tịnh thủy trong ngần

Chúng sinh nương tựa thoát vòng tai ương

Lòng thành một nén tâm hương

Chúng con thành kính dâng lên cúng dường

Nguyện cầu thế giới mười phương

Khắp nơi an lạc tình thương của Ngài....

*******

Phật trong ta, Phật tại tâm

Nơi nào khổ nạn Phật quang lâm

Thới An đất hứa nhiều nhân quả

Nguyên Ngộ chùa thiêng Phật Quan Âm

Chúng con nhiệt tâm theo hạnh nguyện

Quảng Giác tiến tu niệm tinh chuyên

Muôn người một hướng chiêm bái Phật

Nương bóng Quan Âm đã giáng phàm

Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sinh kham độ, phật sự viên mãn, phật đạo viên thành và chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị Quan khách, quý vị Mạnh thường quân, quý Phật tử dồi dào sức khỏe, sở cầu như ý, tùy tâm như nguyện !

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh !!!