CHÙA NGUYÊN NGỘ

Chào mừng Quý Phật tử đến với Ban Bảo trợ 
www.chuanguyenngo.com

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Chung tay cứu độ thế gian
Vạn sự an bình phúc để ngàn sau 
Hãy mang hạnh phúc cho nhau
Còn hơn cay đắng khổ đau cuộc đời
Người ơi hãy giữ lấy lời
Nhân nào quả ấy khắc lời thiên thuBAN BẢO TRỢ CHÙA NGUYÊN NGỘ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM QUÝ TỴ - 2013

CHÙA NGUYÊN NGỘ BAN BẢO TRỢ

-----oOo-----

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM QUÝ TỴ - 2013

CHÙA NGUYÊN NGỘ - BAN BẢO TRỢ

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM QUÝ TỴ - 2013

(DO BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA MỚI TRIỂN KHAI)

MỤC ĐÍCH – TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BBT:

1./.Hỗ trợ, xây dựng tam bảo;

2./.Công tác từ thiện;

3./.Hỗ trợ, phát triển tăng tài;

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI HỘI VIÊN (THÀNH VIÊN) CHÍNH THỨC:

1.Trách nhiệm:

_Nộp phí hội viên đúng quy định ngày 10 dương lịch hàng tháng: theo các mức 100.000 VND, 200.000 VND, 300.000 VND/tháng tùy theo khả năng tài chính của mỗi cá nhân .=>phải đăng ký từ đầu năm.

_Tích cực tham gia, đóng góp trí lực, tài lực, sức lực vào các chương trình do BBT tổ chức.

_Tham dự các cuộc họp do BBT triệu tập

+Đối với thành viên chính thức: ít nhất phải tham dự các cuộc họp Tân niên, Sơ kết 06 tháng và Tổng kết (Tất niên).

+Đối với thành viên nòng cốt: phải tham dự ít nhất một nữa (50%) tổng số cuộc họp của BBT trong năm =>yêu cầu phải tham gia góp công, sức cho các chương trình do BBT tổ chức như tiệc Buffet chay, các chuyến đi ủy lạo, các khóa tu 01 ngày An lạc tại chùa NN, …

2.Quyền lợi:

_Được tiếp nhận thông tin chính thống về hoạt động của BBT qua điện thoại, e-mail, bảng thông báo của chùa Nguyên Ngộ, …

_Được tặng hoa nhân ngày sinh nhật;

_Được Ban tổ chức thăm hỏi khi có việc hiếu hỉ (bản than, tứ thân phụ mẫu và con ruột của thành viên).

_Được Sư phụ và quý thầy hỗ trợ về mặt duy tâm khi cần như: cúng khai trương, phong thủy, coi ngày/giờ tốt, …

_Định kỳ BBT sẽ tổ chức tới thăm tư gia của từng thành viên thông qua các cuộc họp hàng than hoặc ít nhất mỗi năm một lần để hiểu thêm hoàn cảnh/điều kiện của mỗi thành viên nhằm tăng thêm sự gắn kết.

_Được hỗ trợ miễn phí chi phí xe cộ khi tham gia các chuyến từ thiện ở xa

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG:

1.Tạo nguồn thu:

_Tổ chức 02 lần trong năm tiệc buffet chay qui mô tối thiểu 1.000 vé/lần. Thời gian tổ chức cụ thể do Ban quyết định sau.

_Kêu gọi đóng góp, quyên góp thêm từ các MTQ.

_Đóng góp tự nguyện từ thành viên BBT.

_Luôn tranh thủ tìm kiếm/giới thiệu thành viên mới từ người thân, bạn bè, đối tác có những tấm long vàng muốn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt, …

2.Tài trợ:

_Trong năm 2013: tổ chức 05 – 06 chuyến đi từ thiện, mỗi thành viên BBT đều có quyền gieo duyên, đề xuất địa điểm đối tượng cần tài trợ  Ban điều hành sẽ tiếp nhận, tổ chức đi thị sát và đem ra Ban bàn bạc quyết định.

_Riêng mảng tam bảo: tùy vào mục đích cụ thể của từng chương trình, từng chuyên đề  sư phụ cùng BĐH sẽ thông tri, kêu gọi phát tâm trong toàn BBT cũng như bên ngoài, không giới hạn số lượng lần kêu gọi =>Trong năm 2013 sẽ tập trung kêu gọi phát tâm/đóng góp để xây dựng tường rào bảo vệ khuôn viên đất tại Củ Chi, tổ chức vận động lien tục và có báo cáo tổng kết số liệu hàng tháng, …

HẠN MỨC THU CHI TÀI CHÍNH NỘI BỘ:

STT. DIỄN GIẢI ĐVT. TRỊ GIÁ CHÚ THÍCH

1 Đóng phí hội viên:

1.1.Mức 1: VNĐ/THÁNG 100,000

1.2.Mức 2: VNĐ/THÁNG 200,000

1.3.Mức 3: VNĐ/THÁNG 300,000

2 Đóng góp tam bảo CNN:

2.1.Hỗ trợ cho chùa về chi phí sinh hoạt cơ bản: VNĐ/THÁNG 3,000,000 TRÍCH TỪ QUỸ HỘI VIÊN ĐÓNG GÓP.

2.2.Hỗ trợ một phần tài chính giúp dì Mười chăm lo khâu bếp núc cho chùa: VNĐ/THÁNG 1,500,000 TRÍCH TỪ QUỸ HỘI VIÊN ĐÓNG GÓP.

3 Chi hiếu hỉ:

3.1.Mừng sinh nhật thành viên: VNĐ/LẦN 300,000 LẲNG HOA.

 3.2.Mừng cưới thành viên, con ruột thành viên: VNĐ/LẦN 1,000,000

 3.3.Thăm viếng thành viên bệnh nằm viện điều trị từ 03 ngày trở lên: VNĐ/LẦN 500,000

 3.4.Thăm viếng tang chế thành viên, tứ than phụ mẫu, con ruột thành viên: VNĐ/LẦN 1,000,000

4 Các khoản chi phục vụ hội họp, hành chánh: VNĐ/LẦN THEO THỰC TẾ

 5 Các khoản chi phát sinh hợp lệ nhưng không thường xuyên, không cố định:

 VNĐ/LẦN = < 3,000,000 DO BAN ĐIỀU HÀNH BÀN BẠC, QUYẾT ĐỊNH.

 > 3,000,000 DO TẬP THỂ THÀNH VIÊN NÒNG CỐT BÀN BẠC, QUYẾT ĐỊNH.

 Nguyên Ngộ, ngày 24 tháng 02 năm 2013

TM. Ban điều hành

Phó ban: Trần Khánh Minh

Trần Quý Bảo